KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej


Nr data tytuł / w sprawie
1

1 marca 2016 r.

organizacji zebrań wyborczych

2

15 marca 2016 r.

ogłoszenia listy przedstawicieli Pracowników administracji, którzy na zebraniu drugiego stopnia wybiorą dwóch elektorów UKE i jednego przedstawiciela do Senatu

3

15 marca 2016 r.

wyboru z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych elektora do UKE i przedstawiciela do Senatu

4

16 marca 2016 r.

ogłoszenia listy przedstawicieli Pracowników obsługi, którzy na zebraniu drugiego stopnia wybiorą jednego elektora UKE i jednego przedstawiciela do Senatu

5

18 marca 2016 r.

ogłoszenia listy wybranych na zebraniach pierwszego stopnia przedstawicieli Pracowników technicznych i bibliotecznych, którzy na zebraniu drugiego stopnia wybiorą trzech elektorów do UKE i trzech przedstawicieli do Senatu

6

21 marca 2016 r.

wyboru z grupy Pracowników obsługi elektorów do UKE i przedstawiciela do Senatu

7

22 marca 2016 r.

wyboru z grupy Pracowników administracji dwóch elektorów do UKE i przedstawiciela do Senatu

8

24 marca 2016 r.

wyboru z grupy Pracowników technicznych i bibliotecznych trzech elektorów do UKE i trzech przedstawicieli do Senatu

9

24 marca 2016 r.

ogłoszenia składu osobowego Uczelnianego Kolegium Elektorów

10

31 marca 2016 r.

ogłoszenia listy kandydatów w wyborach rektora na kadencję 2016-2020

11

1 kwietnia 2016 r.

ogłoszenia listy wyborczej kandydatów na rektora na kadencję 2016-2020

12

6 kwietnia 2016 r.

wyboru rektora na kadencję 2016-2020

13

13 kwietnia 2016 r.

wyboru prorektorów na kadencję 2016-2020

14

18 maja2016 r.

wyboru dziekanów i prodziekanów na kadencję 2016-2020

15

18 maja 2016 r.

składu osobowego Senatu Uczelni na kadencję 2016-2020

16

6 czerwca 2016 r.

sprostowania błędu dotyczącego składu osobowego Senatu Uczelni na kadencję 2016-2020

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies